+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

იურიდიული მომსახურება/ Legal Service


სერვისები და მომსახურება

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


იურიდიული მომსახურება: ხელშეკრულებების შედგენა (ინგლისურ, ქართულ ენებზე), კონსულტაცია, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობაში დახმარება და ა.შ. 
Legal Service: drafting Agreements (English, Georgian), legal advisory etc.

25 ივლისი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!