+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

იურიდიული მომსახურება/ Legal Service


სერვისები და მომსახურება

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


იურიდიული მომსახურება: ხელშეკრულებების შედგენა (ინგლისურ, ქართულ ენებზე), კონსულტაცია, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობაში დახმარება და ა.შ. 
Legal Service: drafting Agreements (English, Georgian), legal advisory etc.

25 ივლისი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!