+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

ფოთი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

არქიტექტურული მომსახურეობავასრულებ არქიტექტურულ პროექტს ყველა ნახაზებით (გეგმები, ჭრილები, ფასადები და ვიზუალი) ნებისმიერი სირთულის 7-10 დღეში. ფასი იწყება 7-10 ლარი 1 კვ.მ.

1 ივლისი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!