+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

ქუთაისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

სხვადასხვა სახის მომსახურებავასრულებ სხვდასხვა სახის საოფისე მომსახურებას: პრეზენტაციების გაკეთება _ 1გვ. 3 ლარი. CV-ს გაკეთება _ 10 ლარი, ცხრილებისა და დიაგრამების დამზადება _ 15 ლარი. მომსახურების შესრულების ვადა დამოკიდებულია მის ზომასა და სირთულეზე.

21 ივნისი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!