+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

Tbilisi

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

აიტი საპორტი, დისტანციური პრობლემების მოგვარება


IT და პროგრამირება

7 დღე

500 ლარი


ნებისმიერი მოგვარებადი პრობლემის მოგვარება რაც softs ეხება და სისტემას, სერვერებთან მუშაობის გამოცდილება, წაშლილი ფაილების აღდგენა(რამდენადაც შესაძლებელია), ვირუსებისგან სისტემის გაწმენდა. CTB კრიპტო ვირუსთან ბრძოლის გამოცდილება. კიდევ რაღაც პატარ პატარა საქმეების კეთება მკითხეთ და გიპასუხებთ შემიძლია თუ არა დახმარება.

9 ივნისი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!