+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

რუსთავი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ვეძებ სამუშაოს არასრულწლოვნებისთვის (რუსთავში)


სხვა

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


ვეძებ სამსახურს ორი არასრულწლოვანი ბიჭისთვის რუსთავში. 
ასაკი:16
ანაზღაურება: თუ სამუშაო ყოველდღიური იქნება, არანაკლებ 250 ლარისა

6 ივნისი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!