+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

შემიძლია დავეხმარო და ავუხსნა ნებისმიერი მასალა მოსწავლეებს, მე-10 კლასის ჩათვლით, მათემატიკაშ


სხვა

1 დღე

6 ლარი


კარგად ვიცი მათემატიკა, მეათე კლასის პროგრამის ჩათვლით, და ასევე მეთერთმეტეს ნაწილი (მაგ; ინტეგრალი, წარმოებული, კომბინატორიკა). დავეხმარები გეომეტრიასა და ალგებრაში, ნებისმიერ თემაში მსურველებს.

18 აპრილი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!