+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

ქუთაისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ტესტური დავალებები შედგენა ისტორიასა და სამოქალაქო განათლებაში


სხვა

1 დღე

7 ლარი


ტესტური დავალებები ისტორიაში (მე-7-12 კლასები), სამოქალაქო განათლებაში (მე-9-10 კლასები). დავალებები იქნება განათლების სამინისტროს  სტანდარტის შესაბამისი, მათ შორის საატესტატო გამოცდების და ეროვნული გამოცდების ფორმატის. დამკვეთის სურვილის მიხედვით, დავალებები შესაძლებელია მომზადდეს ცალკეული პარაგრაფების ან თავების მიხედვით. ტესტების მაღალი ხარისხი  გარანტირებულია. ანგარიშსწორება მოხდება ჩემს პირად საბანკო ანგარიშზე. პირველ ტესტურ დავალებებს მიიღებთ  უსასყიდლოდ, ხოლო ყოველ მომდევნოს ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შემდეგ.

10 მარტი, 2016

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!