+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

ქუთაისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ვაკეთებ Facebook ის ჩათ ბოთებს, სხვადასხვა მიმართულებით, რაც თქვენ გსურთ.გთავაზობთ Facebook და მესენჯერ ბოთების დამზადება/წარმოებას. თემა შესაძლებელია შერჩეულ იქნას თქვენი სურვილისამებრ ან უბრალოდ საქმიანობიდან გამომდინარე, ალბათ იცით რაც არის ჩათ ბოთი თუ არა და მოკლე აღწერას გავაკეთებ ( ჩათ ბოთი, კომუნიკატორია, ადამიანის დახმარების და ჩარევის გარეშე, რომელიც, მაგალითად მომხმარებელს, ფირმის სახელით სთავაზობს მასში ჩატვირთულ ინფრომაციას პროდუქციის შესახებ და რეალიზაციას უკეთებს მას. ამისათვის კომპანიესბ ყავს კადრი, რომ აკონტროლოს facebook გვერდი და შეტყობინებები, ბოთი კი საშუალებას გაძლევთ უკონტაქტოდ მოემსახუროთ ამა თუ იმ მომხმარებელს ) ბოთის აწყობა/დამზადების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია თქვენს საქმიანობაზე და მოთხოვნაზე, 105 ლარი არის პირველადი საფასური, სხვა შემთხვევაში თუ გსურთ ყოველთვიური მომსახურების გაწევა, (განახლება, ჩასწორება, დამატება) ყოველთვიური მომსახურების საფასური იქნება განსაზღვრული იმის მიხედვით თუ რა გჭირდებათ.

8 აპრილი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!