+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

შეძლებისდაგვარად ვქმნი ლოგოს ვწერ ტექსტებს და ვაპიარებ.


დიზაინი და გრაფიკა

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


გავაკეთებ თუნდაც პრეზენტაციას სლაიდებში ასევე ვწერ დიდი მოცულობის ტექსტებს,ვქმნი ლოგოს არ აქვს მნიშვნელობა რისთვის და ვაპიარებ სხვადასხვა საიტი იქნება თუ გვერდი.

3 აპრილი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!