+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

ქ. თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ბიზნეს-პროექტების შედგენა-დამუშავება და დაცვა


ბიზნესი და მარკეტინგი

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


გამაჯობათ, მოგესალმებით და გთავაზობთ ბიზნეს-პროექტის ნებისმიერი ზომის შედგენა-დამუშავებას, თითქმის ყველა სფეროში, ზოგიერთი გამონაკლისების გარდა. ღირებულება და შესრულების ვადა განისაზღვრება მისი სირთულიდან გამომდინარე, ჩემს მიერ პროექტის დაცვის შემთხვევაში გადასახდელი იქნება დამატებითი გარკვეული თანხა, რომელიც დგინდება ურთიერთ მოლაპარაკების გზით.

8 მარტი, 2016

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!