+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

ჟენევა

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

თარგმანი - ქართული, რუსული, ინგლისური, ფრანგული


ტექსტები

3 დღე

15 ლარი


გადაგითარგმნით სხვა და სხვა ტექსტებს სათაურშო მითითებული ოთხი ენის ნებისმიერი კომბინაციით. ფასები იწყება 15 ₾/გვერდი

18 თებერვალი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!