+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

ბათუმი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

შემიძლია გავაკეთო სხვადასხვა სახის ცხრილების თუ დოკუმენტების ბეჭდვა word-ში, xl-ში. შემიძლია თემებ


ტექსტები

1 დღე

10 ლარი


შემიძლია ყველა ამ სამუშაოს რამოდენიმე საათში ან წუთში შესრულება. გააჩნიქ მასალას და მოცულობას .დავბეჭდავ xl-ში. Word-ში

14 თებერვალი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!