+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ადამიანური რესრუსებთან დაკავშირებული საკითხებიმომსახურების სტანდარტის მომზადება, ვაკანსიის განაცხადის ფორმის მომზადება, სამუშაო აღწერილობები მომზადება, შეფასების სისტემის კონცეფციის მომზადება, განვითარების სისტემის კონცეფციის მომზადება. ანაზღაურებაკონკრეტული აქტივობის შესაბამისად განისაზღვრება დამოუკიდებლად.

9 თებერვალი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!