+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

შემოგთავაზებთ საინტერესო და აქტუალურ თემებს საიტებისთვის ( ინგლისურ ასევე რუსულ ენებზე).


ტექსტები

3 დღე

80 ლარი


საიტებისთვის დავწერ საინტერესო და აქტუალურ თემებს, (როგორც რუსულ ასევე ინგლისურ ენებზე),  სადაც იქნება გამოყენებული სანდო წყაროებიდან არსებული ინფორმაცია, მეორე მხრივ ტექსტი იქნება დახვეწილი, საინტერესო , გავრცობილი და სრულყოფილი, რაც მიიზიდავს და დააინტერესებს კლიენტებსა და მკითხველებს. როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტმა და  საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კადრმა მოვახდენ თქვენი დავალებების სრულყოფას, შესაბამისი გამოცდილების ხარჯზე. შესრულების ვადა დამოკიდებულია დაკისრებულ დავალებაზე.

7 თებერვალი, 2018

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!