+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

ჭიათურა

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

თემების და ესეების წერა


ტექსტები

1 დღე

3 ლარი


მასწავლებელმა დავალება მოგცათ და ვერ უმკლავდებით? საკმაოდ დაბალ ფასში შევასრულებ სამუშაოს ხარისხიანად, შემიძლია ვწერო ნებისმიერი სახის თემა ან არგუმენტირებული ესე, როგორც ქართულად, ისე - ინგლისურად.

2 თებერვალი, 2018

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!