+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ბიზნეს კოლსალტინგი მცირე და საშუალო ბიზნესისათვისბიზნეს დაგეგმარება,
რისკების ანალიზი,
ოპერაციების/პროცესების აწყობა
რეკრუეინგი,
ადამიანური რესურსების მართვასტან დაკავშირებული სისტემების აწყობა

25 იანვარი, 14:26

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!