+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

დიზაინი//დაკაბადონება, ტექსტის რედაქტირება, ტირაჟირება


დიზაინი და გრაფიკა

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


წიგნების, ჟურნალების, ფლაერების გრაფიკული დიზაინი//დაკაბადონება, რედაქტირება, თარგმნა (ქართული, რუსული, ინგლისური, გერმანული), ბეჭდვა, ტირაჟირება (print on demand)

24 იანვარი, 2018

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!