+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

იპოვე შემსრულებელი ყველაზე მარტივად!

ისარგებლე "შერჩევით", აირჩიე "კატეგორია", მიუთითე შესრულების "ვადა", სასურველი "თანხა" და მიეცი "შერჩევას". ამოარჩიე სასურველი მომსახურება შერჩეული ვარიანტებიდან. მიეცი შეკვეთა, გადაიხადე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად!

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

დიზაინი//დაკაბადონება, ტექსტის რედაქტირება, ტირაჟირება


დიზაინი და გრაფიკა

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


წიგნების, ჟურნალების, ფლაერების გრაფიკული დიზაინი//დაკაბადონება, რედაქტირება, თარგმნა (ქართული, რუსული, ინგლისური, გერმანული), ბეჭდვა, ტირაჟირება (print on demand)

24 იანვარი, 2018

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!