+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

იპოვე შემსრულებელი ყველაზე მარტივად!

ისარგებლე "შერჩევით", აირჩიე "კატეგორია", მიუთითე შესრულების "ვადა", სასურველი "თანხა" და მიეცი "შერჩევას". ამოარჩიე სასურველი მომსახურება შერჩეული ვარიანტებიდან. მიეცი შეკვეთა, გადაიხადე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად!

ხაშური

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

იურიდიული მომსახურება და კონსულტაცია ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვისფიზიკურ პირებს გთავაზობთ: იურიდიულ კონსულტაციას და საჭიროების შემთხვევაშ კვალიფიციურ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საქალაქო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში (განცხადება, საჩივარი, სარჩელი, შესაგებებელი, სააპელაციო საჩივარი). განქორწინება, ალიმენტი, სახელშეკრულებო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, ადმინისტრაციული და შრომითი დავები, ხელშეკრულების შედგენა.
იურიდიულ პირებს გთავაზობთ: იურიდიულ კონსულტაციას, შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება. სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და მათი ანალიზი.
კონფედენციალობის სრული დაცვა.
ღირებულება შესრულებული სამუშაოას მიხედვით.
თანხა ჩაირიცხება ჩემს ანგარიშზე ნაწილი სამუშაოს დაწყებისთანავე და შეკვეთის დამთავრების შემდეგ დარენილი თანხა

4 მარტი, 2016 | 12 აპრილი, 2016

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

ნიკა დათეშიზე18 მარტი, 2016

როგორ დაგიკავშირდეთ??


მიეცი შეკვეთა და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად!